Online behandeling

Info professionals

Demo behandeling

De website Gokkendebaas.nl is voor mensen die overmatig gokken, willen stoppen met gokken, twijfelen of ze hulp nodig hebben of willen voorkomen dat hun gokgedrag verder uit de hand loopt.

Inhoud

Naast uitgebreide informatie, tips en feiten over (problematisch) gokken is er een forum voor lotgenotencontact. Hiervan kan iedereen gebruik maken.
Men kan zich op de website aanmelden voor de online behandeling. Dit is een gestructureerd behandelprogramma waarin cliënt en hulpverlener een persoonlijk, één op één contact aangaan via het internet. Er is een korte en een intensieve versie, beide vallen onder de basis-GGz. De duur van de intensieve behandeling is ongeveer drie maanden, de korte duurt zes weken. De grote voordelen ten opzichte van een face to face behandeling zijn de relatieve anonimiteit die het internet biedt en het feit dat de hulp in eigen tijd en omgeving wordt ontvangen. Thuis achter de computer.

De persoonlijke adviezen komen tot stand door het team van hulpverleners, psychologen en een verslavingsarts, die werkzaam zijn bij Tactus Verslavingszorg. Dit team heeft al sinds 2005 ervaring met online behandelen.

Doel

Het doel van de internetbehandeling is o.a. motiveren voor gedragsverandering en volgen van behandeling. In de behandeling krijgt de deelnemer technieken aangereikt om het problematisch gokken te doorbreken. Het uiteindelijke doel is het stoppen met gokken of gecontroleerd gokken.
Bij de internetbehandeling wordt gebruik gemaakt van psycho-educatie, cognitieve herstructurering en zelfcontroletechnieken. De methode die ten grondslag ligt aan internetbehandeling is gebaseerd op uitgangspunten uit het bio-psychosociale model en de cognitieve gedragstherapie. De methode waarmee gewerkt wordt is niet nieuw maar wordt al jaren gehanteerd in de reguliere verslavingszorg.

In de literatuurstudie die door ons is uitgevoerd zijn cognitieve gedragstherapeutische interventies effectief gebleken bij online therapieën.

Aanmelding en verloop behandeling

Aanmelding:
Iedereen vanaf achttien jaar en ouder kan zich aanmelden voor deelname. Tijdens de aanmeldprocedure geeft de deelnemer toestemming voor het opvragen van de benodigde verwijsbrief bij de huisarts.
Deelnemers onder de 18 vallen onder de jeugdzorg. De kosten voor de behandeling worden in dat geval door de gemeente gefinancierd. Dit kan per gemeente verschillen.
De behandeling start met een vragenlijst ten behoeve van de diagnostiek.
De behandeling bestaat uit twee gedeelten.

Behandeling deel 1:
Het eerste deel van internetbehandeling bestaat uit minimaal vijf stappen. In vier stappen analyseert de deelnemer zijn gokgewoonte, zonder dat hij of zij daar direct iets aan hoeft te veranderen. Dit deel wordt afgesloten met een persoonlijk advies over het gokgedrag en over eventuele vervolgbehandeling.
De deelnemer bepaalt vervolgens zelf of hij of zij door wil gaan met de internetbehandeling. Doorstromen is alleen dan niet mogelijk indien er overmatig middelen wordt (bij)gebruikt of men niet actief participeert in de behandeling. Mocht blijken dat internetbehandeling niet geschikt is, dan verwijzen wij naar andere, passende behandeling, bijvoorbeeld face to face. We bemiddelen daarbij indien gewenst en zorgen voor een soepele verwijzing.

Behandeling deel 2:
Indien de deelnemer zijn of haar gokgedrag wil veranderen, dan kan deze onder begeleiding van dezelfde hulpverlener verder gaan met het tweede deel van de behandeling. Ook deel twee bestaat uit minimaal vijf stappen. De cliënt stelt zelf een concreet doel ten aanzien van het gokken, gericht op stoppen met gokken of gecontroleerd gokken. In vier stappen leert men dit doel bereiken.

Nazorg:
Gedurende een half jaar na afronding van de behandeling kan de cliënt nog inloggen op, en gebruik maken van zijn persoonlijke gegevens. Tevens kan hij of zij ter ondersteuning nog een half jaar dagelijks zijn gokgedrag bijhouden.
Er zijn nog twee follow-up contacten waarin de stand van zaken op dat moment met betrekking tot het gokgedrag aan bod komt. Deze contacten staan tevens in het teken van het onderzoek naar de effectiviteit van onze internetbehandeling.
Naast en ná de behandeling kunnen deelnemers gebruik maken van een ondersteunend lotgenoten-forum. Dat houdt in dat men via de website anoniem berichten kan uitwisselen en ervaringen kan delen met de andere deelnemers. Het forum is ook toegankelijk voor mensen die niet deelnemen of deel hebben genomen aan de internetbehandeling.

Onderzoek

Bevindingen uit een literatuurstudie en ruime praktijkervaring liggen ten grondslag aan de totstandkoming van Gokkendebaas.nl. Sinds de start van de behandeling op 2 februari 2009, wordt de uitvoerbaarheid en effectiviteit van het programma onderzocht. Meer informatie over het onderzoek en de resultaten vindt u bij onderzoek.   

Voor wie is de behandeling geschikt?

In principe is dit programma geschikt voor elke volwassene die iets aan zijn gokken wil doen. Ook als men in het verleden overmatig gokte en nu een terugval wil voorkomen, kan men deelnemen.
Het vereist enige tijdsinvestering om de huiswerkopdrachten uit te kunnen voeren. We vragen onder andere van de deelnemer om dagelijks het gokgedrag te registreren.

Het dossier

De contacten tussen hulpverlener en cliënt verlopen via de website, waarop men kan inloggen met een zelfverzonnen naam en wachtwoord. Er is dus geen sprake van e-mail uitwisseling. Dossiergegevens worden digitaal geregistreerd onder de inlogcode.
Dossiers zijn beveiligd en blijven digitaal vijftien jaar bewaard binnen onze instelling. Dit is volgens de wettelijke richtlijnen. Niets uit het dossier mag worden overgelegd aan derden zonder toestemming van de deelnemer.
 

Hoe verwijs ik naar Gokkendebaas.nl?

U kunt patiënten eenvoudig verwijzen naar Gokkendebaas.nl door hen de naam van de website mee te geven. De patiënt kan zich vervolgens zelf aanmelden. Om het u makkelijk te maken zijn er cliëntenkaartjes met de naam en korte toelichting van Gokkendebaas.nl beschikbaar.

infokaartje Gokkendebaas.nl

U kunt het cliëntenkaartje als PDF document downloaden door op de abeelding te klikken. Om PDF documenten te gebruiken hebt u de (gratis) Adobe Reader nodig.

U kunt de kaartjes ook bestellen via het bestelformulier onder vermelding van uw naam, adres en aantal kaartjes. U krijgt de kaartjes dan op stevig papier in creditcard formaat geleverd.