Over ons

Onderzoek

Demo behandeling

Internetbehandeling
Enkele onderzoeksgegevens

Internetbehandeling

Internetbehandeling is een relatief nieuwe vorm van behandeling, die sterk in opkomst is. De afgelopen jaren zijn er diverse online interventies ontwikkeld voor depressie, angst en alcoholverslaving. In maart 2005 is Tactus Verslavingszorg gestart met de internetbehandeling Alcoholdebaas.nl. De resultaten van het onderzoek naar de uitvoerbaarheid en effectiviteit van deze behandeling zijn erg positief.

Tactive heeft de internetbehandeling Gokkendebaas.nl ontwikkeld voor mensen met gokproblemen. Sinds de start van Gokkendebaas.nl op 2 februari 2009, wordt de uitvoerbaarheid en effectiviteit van het programma onderzocht. Wat vinden de deelnemers van de inhoud van het programma? Hoe gebruiksvriendelijk is het? Welke resultaten worden behaald?

Op verschillende momenten tijdens de behandeling krijgen deelnemers een aantal vragen voorgelegd. Het beantwoorden van deze vragen neemt niet veel extra tijd in beslag. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om het programma verder te kunnen verbeteren.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Tactus Verslavingszorg in samenwerking met het NISPA. Het NISPA is een kenniscentrum op het gebied van verslaving en verslavingszorg, verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Enkele andere onderzoeksgegevens

Resultaten onderzoek Aard en omvang kansspelverslaving in Nederland (2010):
 • Bijna 8 miljoen Nederlanders hebben in het afgelopen jaar aan één of meerdere kansspelen deelgenomen. Het merendeel van hen speelde maximaal 1 keer per maand.
 • Loterijen zijn het meest populair. Meer dan de helft van de Nederlandse bevolking (56%) deed in het afgelopen jaar mee aan een loterij. Daarnaast speelde ruim één op de tien Nederlanders (10,6%) mee met de krasloterij. De overige kansspelen werden door veel minder Nederlanders gespeeld (casinospelen door 3.9%, kansspelautomaten door 2,7%, poker door 2,4% en bingo door 2,2% van de Nederlandse bevolking).
 • De meeste personen die in het afgelopen jaar gegokt hebben, behoren tot de categorie ‘niet problematische gokker’ (90,7%). De overige gokkers behoren tot de categorie ‘laag risico gokker’ (7,6%), ‘gemiddeld risico gokker’ (1.4%) of ‘problematische gokker’ (0,4%).
 • Naar schatting zijn er ruim 32.000 problematische gokkers van 16 jaar en ouder in Nederland. 
 • De omvang van de kansspelproblematiek in Nederland is niet toegenomen. Dit blijkt onder meer uit de 6% afname van het aantal personen dat bij de verslavingszorg hulp vraagt voor het gokprobleem.
 • Het aantal personen dat in de problemen komt door gokken op internet lijkt daarentegen wel toe te nemen, evenals het aantal personen dat door poker in de problemen komt. Cijfers ontbreken echter.
 • Personen die aan kansspelautomaten (fruitautomaten/gokkasten), casinospelen en/of de krasloterij deelnemen (ook wel short odds kansspelen genoemd) lopen het grootste risico op een gokverslaving. 
 • Volgens sommige deskundigen heeft online gokken ook een hoog verslavingsrisico, gezien de beschikbaarheid en laagdrempeligheid van het internet en de beperkte mate van sociale controle.
 • Loterijen worden veel gespeeld door volwassen ouderen (50+) van Nederlandse afkomst en minder door jongeren en niet-westerse allochtonen.
 • Jongeren spelen juist vaker op kansspelautomaten, kansspelen via internet en kopen krasloten. Kansspelautomaten worden vooral gespeeld door jonge ongehuwde mannen met een laag inkomen.
 • Krasloten zijn erg populair onder de eerste generatie niet-westerse allochtonen; de tweede generatie allochtonen speelt juist vaker op kansspelautomaten (vaker dan autochtonen).
 • Problematisch gokkers blijken veelal ongehuwde mannen tussen de 30 en 50 jaar oud te zijn. Onder lager opgeleiden, niet-westerse allochtonen, werklozen en werkzoekenden komt problematisch gokken vaker voor dan onder hoger opgeleiden, autochtonen en mensen met een betaalde baan.

LADIS Kerncijfers 2009 

Het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) bestaat sinds 1986 en volgt cliënten anoniem door de jaren heen, waardoor het mogelijk is zicht te krijgen op het verloop van de behandelingen.
Volgens het LADIS onderzoek hebben 2657 personen met een gokprobleem zich in 2009 gemeld bij een instelling voor verslavingszorg. Het merendeel van hen was man (87%) en de gemiddelde leeftijd was 39 jaar. Naar schatting zijn er ruim 32.000 problematische gokkers in Nederland. Dit betekent dat slechts 8,3% van hen in 2009 een behandeling volgde voor zijn of haar gokprobleem bij een verslavingszorg instelling. Uit de cijfers van 2009 blijkt verder dat het aantal problematische gokkers al jaren min om meer gelijk is. Wel lijkt het aantal jongeren dat in behandeling is voor zijn of haar gokprobleem af te nemen, terwijl internetgokkers een nieuwe groep vormen.