U en gokken

Sociaal

Demo behandeling

Verveling
Familie en vrienden
Ouders
Werk en studie

Verveling

‘Soms heb ik het idee dat ik alleen maar ga gokken omdat ik me zo verveel.’

Uit onderzoek is gebleken dat er een samenhang bestaat tussen gokken en verveling.
Deze verveling kan samengaan met eenzaamheid, gebrek aan vrienden en minderwaardigheidsgevoelens. Gokken is dan een middel om even te ontsnappen aan de werkelijkheid. Door het gokken raakt u in een roes waardoor u de alledaagse spanningen even opzij kunt schuiven, u verdringt uw vervelende gedachten. U heeft steeds minder tijd om met uw werk of hobby’s bezig te zijn. Ook aan uw familie en vrienden besteedt u steeds minder tijd.
Wanneer u besluit om hier iets aan te gaan doen is het belangrijk om goed na te denken over een invulling van uw tijd. Denk aan het oppakken van hobby’s, sporten of het oppakken van oude contacten. Maar ook tuinieren of een studie oppakken kan een goed tijdsinvulling zijn.

Familie en vrienden

‘Mijn vriend heeft me de ogen wel geopend. Hij zei dat hij me zo stil en saai vond de laatste tijd. Dat klopt wel, ik ben eigenlijk veel meer met het gokken bezig dan met mijn vrienden, dat wil ik eigenlijk helemaal niet, mijn vrienden zijn heel belangrijk.’

Wanneer u uw gokverslaving niet meer in de hand heeft, zullen uw familie en vrienden daar ook mee te maken krijgen. Doordat u veel tijd in het gokken steekt kan het zijn dat u uw familie en vrienden verwaarloost. U bent steeds meer van huis weg of sluit zich af achter uw computer. U kunt te maken krijgen met geldzorgen en ook uw gezin kan hier mee te maken krijgen. Ruzies nemen toe en helpen niet om de situatie te verbeteren. Integendeel het gokken is een vlucht uit de werkelijkheid geworden. Uw kinderen en uw partner begrijpen niet meer wat er in u omgaat.
Wanneer u weer terug bent in de werkelijkheid wordt u geconfronteerd met uw problemen. U zult merken wanneer u iets aan uw gokproblemen gaat doen, de relatie met uw familie en vrienden zich op den duur herstellen.

Ouders

‘Mijn moeder maakt zich wel zorgen om het gokken, ze zeurt er steeds over.’

Uit onderzoek is gebleken dat een groot deel van de mensen die een gokprobleem heeft onder de 25 jaar oud is. Dat betekent dat deze groep gokkers vaak nog naar school gaat en bij hun ouders woont. Uw ouders kunnen ook te maken krijgen met problemen die veroorzaakt worden door het gokken. Het kan zijn dat ze niet weten waar u bent of dat u uw afspraken niet meer nakomt. Misschien zien ze dat het niet goed met u gaat en u zich ongelukkig voelt? Dan gaan ouders zich zorgen maken. Dit kan soms tot problemen in de relatie met uw ouders leiden. Wanneer u besluit om iets aan uw gokproblemen te gaan doen zal de relatie met uw ouders zich op den duur herstellen. Ouders hebben over het algemeen, begrip voor een kind dat een probleem heeft en ze zullen het waarderen als ze zien dat u uw probleem aanpakt.

Werk en studie

‘Ik heb me nu al een paar keer ziek gemeld en ben toen naar het casino gegaan. Dat kan natuurlijk niet. Als mijn baas daar achter komt dan ben ik vast mijn baan kwijt.’

Als u een probleem heeft kan dit effect hebben op veel levensgebieden. Dit geldt ook voor een gokprobleem. Dat kan zijn sporen nalaten op uw school-  of werkprestaties. Misschien heeft u moeite met concentreren? Of bent u naar verhouding veel te veel tijd kwijt aan het gokken en verzuimt u daardoor? Of piekert u teveel over geld?
Het omgekeerde kan ook het geval zijn. Misschien helpt het gokken u om problemen op het werk of op school terzijde te schuiven. Ga eens na hoe dat bij u zit? Gaat het goed op school? Bent u tevreden over uw werk? Is het misschien tijd om hierin iets te veranderen?
Als u een dagbesteding heeft waarin u goed kunt functioneren en u voldoende wordt uitgedaagd, zal dit u zeker helpen om uw gokprobleem onder de knie te krijgen.