U en gokken

Psychisch

Demo behandeling

Agressie
Impulsiviteit
Depressie
Angst
Slapen
Medicatie
 

Veel gokkers hebben last van negatieve gevoelens zoals verveling, depressieve gevoelens of eenzaamheid. Ze gaan gokken om hier minder last van te hebben. Door het gokken, kunnen ze even alles vergeten. Dit prettige effect zorgt ervoor dat je gehecht raakt aan het gokken op de momenten dat je je rot voelt. Maar helpt het ook?
 
‘Na de dood van een zeer dierbare vriend was de trek om te gaan gokken zo groot dat ik me niet meer goed kon houden met het gevolg dat ik nog meer vergokte. Ik gleed in een diepe put en kwam er haast niet meer uit.’

Agressie

Wanneer u gokt, bent u even niet met de problemen van het dagelijkse leven bezig. Dit wil niet zeggen dat de problemen niet bestaan. Integendeel vaak nemen de problemen alleen maar toe wanneer u ze niet oplost of er voor weg loopt. Rekeningen stapelen zich op en geleend geld moet weer terug betaald worden. Er kunnen ruzies door ontstaan met uw familie en vrienden. U merkt dat u boos wordt als u op uw gokgedrag wordt aangesproken. Wanneer u een tijdje niet kunt gokken, raakt u geïrriteerd, paniekerig of wordt u zelfs agressief.
 
‘Mijn geld was op en mijn vrouw wilde me niets meer geven. Ik heb de hele boel kort en klein geslagen. Gelukkig waren de kinderen er niet bij. Ik was mezelf niet meer, het leek wel of er iemand anders in mijn lichaam zat. Maar dat was natuurlijk niet zo. Ik was het echt zelf die dat deed.’
 
Voor uw omgeving wordt uw gedrag steeds moeilijker voorspelbaar, ze zullen meer afstand van u gaan nemen.
Mocht u merken dat u uw agressie niet meer kunt beheersen, dan kan dat een goede reden zijn om uw gokgedrag te veranderen. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor de mensen in uw omgeving.

Impulsiviteit

Het kan zijn dat u bent gaan gokken omdat u behoefte heeft aan spannende uitdagingen in uw leven. Er zijn mensen die meer last hebben van prikkels van buiten af, onrust gevoelens en de behoefte om uitdagingen aan te gaan, dan anderen. U kunt geen weerstand bieden aan deze gevoelens. Het overkomt u als het ware. U krijgt een sterke impuls om te gaan gokken en kunt zich hier niet tegen verzetten. Tijdens het gokken voelt u zich voldaan en misschien zelfs opgelucht. Wanneer het gokmoment voorbij is heeft u vaak spijt.
Symptomen van impulsiviteit zijn:

 • Niet denken maar doen.
 • Het antwoord op een vraag er al uitgooien voordat de vraag is afgemaakt.
 • Moeite om op de beurt te wachten.
 • Zonder na te denken geld uitgeven of gokken.
 • Snel vervelen.
 • Aandacht opeisen.
 • Stemmingswisselingen.
 • Onrust gevoelens.
 • Veel behoefte aan uitdaging.
 • Korte spanningsboog.
 • Ongeduldig.
 • Nergens anders aan kunnen denken dan alleen aan gokken.
 • Moeite met concentreren.
 • Bewegelijk en niet stil kunnen zitten.

Wanneer u zich hierin herkent is er misschien meer aan de hand. Het is zinvol om hier met uw huisarts over te praten en te onderzoeken wat u kan helpen. Hij of zij kan u eventueel doorverwijzen voor verder onderzoek.

Depressie 

Tijdens het gokken, hoeft u even niet stil te staan bij allerlei negatieve gevoelens. De somberheid lijkt minder voelbaar, de eenzaamheid drukt minder. De lege uren lijken sneller te verglijden. Als u aan het spelen bent, geeft het gokken verlichting: u bent in een roes. Op de lange termijn helpt het u echter niet. Zodra de roes voorbij is zijn de vervelende gevoelens terug. De problemen kunnen zich opstapelen en u kunt het gevoel krijgen dat u er niet meer uit komt. Er kunnen zelfs gedachten aan zelfdoding door uw hoofd gaan spelen.

Nare gevoelens wegdrukken door te gaan gokken is dus geen oplossing. U zult zich door de problemen die veroorzaakt worden door het overmatig gokken alleen nog maar depressiever gaan voelen.
Als u bent gaan gokken en u was al depressief dan wordt het lastig. Een depressie moet wel worden behandeld. Dit kan met medicatie en therapie. Een juiste behandeling van uw depressie zal u helpen uw gokproblemen onder controle te krijgen. Als u stopt met gokken zult u merken dat u weer meer open staat voor positieve dingen.
 
Tot slot: negatieve gevoelens horen bij het leven: een rotdag, irritaties, slecht nieuws, weinig energie, je alleen voelen. Als u niet gokt, zult u merken dat het gemakkelijker wordt deze dingen te overwinnen, ze te relativeren en weer de moed te vinden positieve ervaringen op te zoeken.

Angst

‘Het is inderdaad zo dat gokken die angst voor eventjes wegneemt. Nu is het een verslaving geworden die het angstige gevoel alleen maar voedt.’
Een gevoel van angst kan functioneel zijn; dit is een natuurlijke reactie op een bedreigende situatie, het maakt u op uw hoede en beschermt u. Soms is het echter zo dat de angst te groot wordt en uw leven gaat beheersen. U durft bijvoorbeeld niet meer naar een verjaardag, of u bent bang om te gaan slapen.
 
Gokken kan voor u een hulpmiddel zijn geworden om met uw angst om te gaan. Wanneer u helemaal in beslag wordt genomen door het spel, hoeft u even nergens meer aan te denken, het angstige gevoel wordt gedempt. Het gokken helpt tijdelijk als symptoombestrijder. Maar het lost natuurlijk niets op. U zult merken dat u steeds meer moet gaan gokken om het gewenste effect te bereiken.
 
De oorzaak van de angst wordt niet weggenomen door te gaan gokken.
Als u echt iets wilt veranderen, en met uw angst wilt leren omgaan, dan past gokken daar niet bij. U kunt leren steeds meer te durven zonder dat u het gokken nodig heeft. U zult merken dat u in stappen kunt leren uw angst te overwinnen, en elke behaalde stap geeft weer nieuwe moed voor de volgende stap. U kunt dit alleen doen of met steun van uw omgeving, maar desgewenst kunt u er ook professionele hulp bij zoeken. Ook zijn er medicijnen die u kunnen ondersteunen bij het overwinnen van uw angst.

Slapen

Als het gokken een grote rol is gaan spelen in uw leven kunnen er allerlei klachten ontstaan. Het kan zijn dat u op tijden gokt waarop u eigenlijk al in bed had moeten liggen. Of de problemen rond het gokken stapelen zich op waardoor u niet meer in slaap komt door het piekeren.
Wanneer u zo in beslag wordt genomen door het gokken, verhindert dit een gezonde slaap. Verwerkingsprocessen die zich afspelen in uw hersenen, functioneren slechter als u niet regelmatig slaapt.
Gebrek aan slaap maakt dat u zich labieler gaat voelen en nog meer gespannen wordt. 
Wakker worden en opstaan is uiteraard prettiger als u goed hebt geslapen. Realiseert u zich dat uw lichaam tijd nodig heeft om weer om te schakelen naar een gezond slaappatroon nadat u het gokken heeft aangepakt en op normale tijden en zonder zorgen kunt gaan slapen. Natuurlijk zijn er, bij een gezond slaappatroon, individuele verschillen. Sommige mensen liggen altijd een uurtje wakker voor ze inslapen, anderen slapen licht en worden wakker van nachtelijke geluiden.
Als u slecht slaapt, kunt u baat hebben bij het aanleren van ontspanningsoefeningen. In de meeste plaatsen is het ook mogelijk een slaapcursus te volgen. U kunt hiernaar informeren bij uw huisarts, bij de thuiszorg, bij het algemeen maatschappelijk werk of bij het Riagg bij u in de buurt.
Hieronder enkele tips om beter in slaap te kunnen komen:

 • Zorg ervoor niet een te drukke dagindeling te hebben waarbij u veel dingen moet doen en aan veel dingen tegelijk moet denken. Het is dan logisch dat u 's avonds in bed door blijft gaan met piekeren. Bouw rustmomenten in op een dag, waarbij u even niets doet en tijd heeft om na te denken.
 • Drink een glas warme melk voor het naar bed gaan.
 • Drink 's avonds geen koffie met cafeïne. Sommige mensen zijn zeer gevoelig voor het opwekkende effect van de cafeïne en kunnen beter helemaal geen koffie met cafeïne drinken of daar na ongeveer 12.00 uur 's middags mee stoppen. Dit kan ook gelden voor bijvoorbeeld: cola, thee, chocolade.
 • Eet geen zware maaltijd vlak voor het slapen gaan.
 • Bouw een rustmoment in voor het slapen gaan. Luister naar rustige muziek, lees een boek, of maak een korte wandeling.
 • Doe ontspanningsoefeningen. U vindt deze op het internet, er zijn boeken over te vinden of vraag ernaar bij uw huisarts of fysiotherapeut.
 • Doe geen spannende (computer)spelletjes vlak voor het slapen gaan.
 • Zet de computer ruim voor het slapen gaan uit.
 • Vrijen kan wel een ontspannend effect hebben.
 • Zorg voor regelmaat, ga zoveel mogelijk op dezelfde tijd naar bed. 
 • Sporten bevordert een gezond slaappatroon.
 • Gebruik de nacht niet om na te denken, wees hierin streng voor uzelf. Verplaats uw gedachten naar ontspannende dingen of laat het denken helemaal los.
 • Ga overdag geen slaap inhalen en sta vroeg op. Houdt een vast ritme aan, ook na een slechte nacht.
 • Slaapmiddelen zijn erg verslavend, deze moeten alleen gebruikt worden in noodsituaties, en dan nog alleen kortdurend.
 • Drink geen alcohol voor het slapen gaan. Alcohol lijkt het goed te doen als inslaapmiddel. Toch kleeft daar wel een nadeel aan. Alcohol verhindert een gezonde slaap. De verwerkingsprocessen die zich afspelen in uw hersenen, functioneren slechter als u alcohol hebt gedronken.

Medicatie

Het kan zijn dat u last heeft van negatieve gevoelens, hierdoor kunnen allerlei klachten ontstaan.
Het kan zijn dat u met deze klachten bij de huisarts bent geweest en medicijnen hebt gekregen.
Slaap- en kalmeringsmiddelen kunnen dan een tijdelijke ondersteuning bieden. Het blijft natuurlijk belangrijk om ook de oorzaak van uw klachten aan te pakken. Antidepressiva kunnen hierbij een rol spelen.
 
Slaap- en kalmeringsmiddelen (sedativa), bijvoorbeeld: Seresta® (oxazepam), Valium® (diazepam) Temazepam® (normison). Deze middelen werken rustgevend, spierontspannend en verminderen angstgevoelens. Sedativa zelf hebben ook een sterk verslavende werking. Pas dus op dat u geen nieuwe verslaving ontwikkelt terwijl u de oude aan het afleren bent.
 
Antidepressiva, bijvoorbeeld: Prozac®, Seroxat®, Remeron®. Deze medicijnen verbeteren de stemming en verminderen angsten. Wanneer de problemen rond uw gokverslaving zich blijven opstapelen kan het zijn dat u geen uitweg meer ziet. Uw stemming verslechtert en u voelt zich wanhopig. Medicijnen kunnen ondersteunend werken. Antidepressiva kunnen u helpen om uw stemming te verbeteren en daarmee bent u wellicht beter in staat uw gokprobleem aan te pakken.
 
Er kunnen ook andere psychische klachten ten grondslag liggen aan het gokprobleem. Ook in dat geval kan de juiste medicatie helpen om het gokken onder controle te krijgen.
Wij adviseren u om contact op te nemen met uw huisarts als u denkt medicijnen nodig te hebben.