Feiten

Geschiedenis

Demo behandeling

Gokken wordt al heel lang gedaan. Heel vroeger al werd er gegokt met kleine botjes van een schaap of hond. Op muurschilderingen en ook op afbeeldingen op vazen zijn goden en mensen te zien die met botjes gokten. Bij opgravingen zijn veel van deze botjes gevonden. Van sommige wordt geschat dat ze wel veertigduizend jaar oud zijn. Ook nu worden ze nog gebruikt door sommige Arabische stammen. De botjes waren de voorloper van de dobbelsteen. De dobbelsteen dateert van drieduizend voor Christus.

Het kaartspel vindt zijn oorsprong in China van rond 1100 n. C. Het won ook in onze omgeving snel aan populariteit. Toen in de achttiende en negentiende eeuw het kaartspel steeds populairder werd zijn er pogingen gedaan om het aan banden te leggen.

Loterijen vonden al plaats bij de Romeinen. In de 16e eeuw in Genua was het gebruikelijk dat vijf van de negentig leden van het hoogste bestuursorgaan van de stad hun plaats aan anderen afstonden. Elk half jaar bepaalde het lot welke vijf leden dat waren. Al snel raadde de bevolking mee. Om een prijs te winnen, moest je een of meerder namen goed voorspellen. Later werden de namen vervangen door getallen. De lotto was geboren.

Na de 2e wereldoorlog verbood de Nederlandse regering alle door particulieren georganiseerde vormen van gokken. Tegelijkertijd werd de Staatsloterij nog meer aan banden gelegd. Zo mochten sigarenwinkeliers en kappers geen staatsloten meer verkopen. Pas vanaf 1950 begon het met de Staatsloterij beter te gaan. Het aantal keren dat er gespeeld mocht worden, nam toe evenals het aantal verkochte loten.

In 1964 werd de Wet op de Kansspelen aangenomen. Deze wet legde de basis voor de Staatsloterij zoals die nu bestaat. Ook de voetbaltoto kreeg in 1964 pas een wettelijke basis.
De lotto was toen nog verboden. In 1974 maakte een wijziging van de Wet op de Kansspelen het mogelijk lotto te gaan spelen. In die wetswijziging werd eveneens ruimte gegeven aan casinospelen. Ook kwam er toen een regeling voor het spelen van bingo voor liefdadigheidsdoeleinden.

In de koffiehuizen in Italiƫ werd voor het eerst roulette gespeeld. In 1863 werd het casino in Monaco geopend. Roulette werd ook in Nederland op grote schaal illegaal gespeeld. Langzamerhand kwam men tot de conclusie dat het gokken niet uit te roeien was. De druk om roulette te legaliseren, werd steeds groter. In 1974 werd de wet gewijzigd en werd het mogelijk om roulette te gaan spelen. Het eerste Holland Casino werd in 1976 geopend. De argumenten om in 1974 de wet te wijzigen bestonden uit de aannames dat mensen altijd een behoefte tot gokken zullen hebben. Om schade aan mens en maatschappij te voorkomen, is het dan maar beter als het gokken niet stiekem maar in alle openheid plaatsvindt. Er kunnen dan ook regels gemaakt worden over hoe een en ander georganiseerd moet worden.

In 1905 is patent aangevraagd voor de eerste fruitkast. Het was een toestel met drie draaiende rollen. De bedoeling van de uitvinder was de speler zo langzaam mogelijk te laten verliezen. Het eerste apparaat gaf negentig procent van de inzetten terug.

Gokken tijdens de paardenraces was erg populair in de achttiende en negentiende eeuw. Maar ook het gokken op paarden kent een geschiedenis van verbod. In 1911 werd het verboden. In 1945 gebeurde dat opnieuw, nadat de Duitse bezetters het gelegaliseerd hadden. In 1949 mocht het weer, zij het dat het spel aan strenge regels onderworpen werd. Door concurrentie van de toto en later de lotto en de casino's, liep de belangstelling voor het gokken op paarden fors terug. Het wedden op paarden is nu alleen nog maar mogelijk in een ongeveer dertig wedwinkels in grote steden en op de renbanen.