Andere hulp

Zelfhulpgroepen van InTact

Demo behandeling

'Heerlijk dat ik niet alles opnieuw hoef uit te leggen, en ik hoef me hier al helemaal niet te verdedigen.'

'Dankzij mijn groep heb ik drie keer een bijna terugval (waar ik echt heel dichtbij stond) overleefd. Daar ben ik zo trots op! Ik wil niet weten waar ik nu zou staan als ik niet de hulp van InTact had ingeschakeld. Het is voor mij de beste beslissing geweest die ik dit jaar heb kunnen nemen. Het heeft me sterk, moedig, krachtig en vooral trots op mezelf gemaakt, omdat deze mensen mij de moeite waard vinden en me nemen zoals ik ben...'


InTact zelfhulp organiseert lotgenoten bijeenkomsten en activiteiten voor ( ex) verslaafden en hun naasten in heel Nederland. In meestal wekelijkse groepsbijeenkomsten ondersteunen (ex)verslaafden en mensen uit hun directe omgeving elkaar voor, tijdens en na behandeling.

'Ik ontmoet iedere week weer een groep mensen die op een heel positieve wijze zelf proberen het heft weer in eigen hand te krijgen. Dit lukt de één soms beter dan de ander, maar we helpen onszelf en elkaar. We leren van elkaar en komen in contact met de naasten van verslaafden wat mij een heel verhelderend beeld heeft gegeven.'

Wilt u meer informatie en/of weten welke groep er bij u in de buurt is, stel dan hieronder uw vraag. Lees meer over Intact op www.intactzelfhulp.nl of download de folder van Intact

'Ik heb ontdekt dat wanneer herstel zoekende verslaafden, ex-verslaafden en hun naasten - die hebben geleden onder de verwoestende gevolgen van de ziekte van een geliefde-, elkaar ontmoeten, dat er een proces ontstaat dat iedereen sterker en wijzer maakt.'